top of page

 Aanbod voor het lager onderwijs

Theoretisch%20kader_edited.png

Webinar: Groeien in executieve functies

Tijdens deze webinar krijg je inzicht in wat executieve functies zijn, hoe ze zich ontwikkelen en hoe ze de basis vormen voor leren leren. Daarnaast krijg je concrete tips en tricks over hoe je ze kan uitdagen en ondersteunen. 

Duur: 2u -2u30 min.

Deze webinar kan teamgericht aangevraagd worden. 

Op dinsdag 8 februari (16-18u) geef ik een bootcampus voor Lannoo over Groeien in EF. Meer info en inschrijven:  Lannoo

Op dinsdag 8 maart (18u-20u)  staat er een webinar gepland bij Positief Educatief. Meer info en inschrijven: Executieve functies (positiefeducatief.be)

LOK_8539_edited.jpg

Workshop

Gedurende een halve of een volledig dag maak je als school kennis met het EF-kader en ga je gericht aan de slag met zelf gekozen EF-focussen.

Iedere EF-focus bundelt binnen dat thema begeleidingstechnieken die een EF-ondersteunende leerkrachtstijl in de hand werken, activiteiten die de EF’s van de leerlingen uitdagen en oefenen, en tips om de klasorganisatie EF-vriendelijker te maken. De EF-focus: ‘Maak onbewust gedrag bewust’ behoort altijd tot het basispakket. 

De klemtoon ligt op theoretische verduidelijking, inspirerende werkvormen, delen van good practices, samen uitwerken van een schoolaanbod.

Meer info over de EF-focussen vind je hier. 

IMG_1634_edited.jpg

Op maat:
intervisie en/of individuele coaching

Intervisie of professionele leergemeenschap:

  • Samen reflecteren over praktische vragen, oplossingen voor moeilijkheden.

  • Samen uitdenken van een leerlijn om de EF-focussen meer en meer te integreren.

Individuele coaching​

  • Individuele coaching van leerkrachten op basis van gerichte hulpvragen.

  • Begeleiding/individuele coaching van leerlingen om hun EF te versterken/ondersteunen.

IMG_0006_edited_edited_edited_edited.jpg

Gespreksavond voor ouders

Deze gespreksavond biedt de ouders inzicht in wat executieve functies zijn en hoe deze een rol spelen in het steeds zelfstandiger maken van hun kind. Welke extra ondersteuning kunnen ouders geven om de EF's ook thuis te versterken en uit te dagen.

Aanbod lager onderwijs: Programma's
bottom of page